Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 28/09/2023

TIN TỨC

Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 10/2018 (từ ngày 05/02/2018 đến ngày 11/3/2018)

16/03/2018 11:02 SA Xem cỡ chữ

+ Ngày 07/3/2018, Bộ Công nghiệp kỹ thuật số và Sáng tạo Chính phủ Anh đã phát hành một báo cáo liên quan tới việc bảo đảm an toàn thông tin của người dùng thiết bị IoT (Internet of Things).

+ Bộ Dịch vụ nhân sinh (Department of Human Services - DHS) của Australia đã tăng gấp ba số lượng nhân viên an toàn thông tin mạng trong 12 tháng qua.

+ Trong tuần, Cục ATTT ghi nhận có ít nhất 125 đường dẫn (URL) trên các trang web tại Việt Nam bị tấn công, lợi dụng để thực hiện các hành vi gây mất an toàn thông tin như: phát tán thư rác; tấn công từ chối dịch vụ; cài đặt và phát tán các loại mã độc; lưu trữ các mã khai thác điểm yếu lỗ hổng một cách tự động.

Chi tiết tình hình hình an toàn thông tin xem trong tệp đính kèm.

Tệp đính kèm:

Nguồn: Cục An toàn thông tin

Lượt truy cập: 1528

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)