Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 08/12/2021
Tuyên Quang đảm bảo an toàn thông tin cho thư viện số

Tuyên Quang đảm bảo an toàn thông tin cho thư viện số

(08/12/2021)

 Đảm bảo an toàn, an ninh mạng là một trong những tiêu chí được đề ra trong Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Nhiều nghiên cứu nâng cao năng lực an toàn thông tin được hiện thực hóa

Nhiều nghiên cứu nâng cao năng lực an toàn thông tin được hiện thực hóa

(08/12/2021)

 Nhìn lại kết quả nghiên cứu 4 năm qua, nhiều sản phẩm thiết bị phần cứng có khả năng đưa vào sản xuất thử nghiệm hoặc sản xuất thương mại như thiết bị chuyên dụng giám sát hạ tầng CNTT, camera bảo mật, vi mạch bảo mật cho thiết bị IoT…

Bắc Giang đảm bảo an toàn cho nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu

Bắc Giang đảm bảo an toàn cho nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu

(08/12/2021)

 Trong Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Bắc Giang, hồ sơ, văn bản khi truyền đi phải bảo đảm an toàn, bảo mật.

Người dùng Viber nhất định phải biết điều này!

Người dùng Viber nhất định phải biết điều này!

(08/12/2021)

Bộ Thông tin và Truyền thông đã thông tin về việc phát hiện lỗ hổng nghiêm trọng của ứng dụng chat Viber được cài đặt trên máy tính người dùng (Viber Desktop).