Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

AN TOÀN THÔNG TIN

Luật Giao dịch điện tử sửa đổi tác động thế nào đến thương mại điện tử

10/12/2023 23:25 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Những thay đổi quan trọng trong Luật Giao Dịch điện tử sửa đổi đối với thương mại điện tử.


2023-lgddt6.jpg

Ảnh minh hoạ

1. Xác thực danh tính bằng Chữ ký điện tử:

Luật Giao Dịch Điện Tử Sửa Đổi thúc đẩy việc sử dụng chữ ký điện tử như một phương tiện xác thực danh tính trong các giao dịch trực tuyến. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác nhận tính xác thực của các hợp đồng điện tử và giao dịch trực tuyến.

2. Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân:

Sửa đổi này đặc biệt chú trọng đến bảo mật thông tin cá nhân của người tiêu dùng. Nó yêu cầu các doanh nghiệp và tổ chức thương mại điện tử đảm bảo tính an toàn và bảo mật của thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng.

3. Quyền Hủy Giao Dịch Cho Người Tiêu Dùng:

Theo sửa đổi này, người tiêu dùng có quyền hủy giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định sau khi mua sản phẩm hoặc dịch vụ trực tuyến. Điều này tạo ra sự linh hoạt và bảo vệ cho người tiêu dùng trong quá trình mua sắm trực tuyến.

4. Xử Lý Tranh Chấp:

Luật Giao Dịch Điện Tử Sửa Đổi cung cấp hướng dẫn về cách giải quyết các tranh chấp liên quan đến giao dịch trực tuyến và hợp đồng điện tử. Điều này giúp đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong việc giải quyết các mâu thuẫn.

5. Bảo Vệ Quyền Lợi Của Doanh Nghiệp:

Luật Giao dịch điện tử sửa đổi không chỉ tập trung vào việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng mà còn bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp. Nó đặt ra các quy định và hướng dẫn về quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trong các giao dịch và hợp đồng điện tử.

Luật Giao dịch điện tử sửa đổi đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc điều chỉnh thương mại điện tử và các giao dịch trực tuyến. Các điểm nổi bật trong sửa đổi này tập trung vào việc xác thực danh tính, bảo mật thông tin cá nhân, quyền hủy giao dịch cho người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi của cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Sửa đổi này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một môi trường trực tuyến an toàn và pháp lý cho thương mại điện tử và các hoạt động giao dịch trực tuyến./.

Thảo Anh

Lượt truy cập: 405

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)