Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

AN TOÀN THÔNG TIN

Bảo đảm an toàn thông tin mạng và an ninh mạng trong giao dịch điện tử

04/12/2023 00:54 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Việc bảo đảm an toàn thông tin mạng và an ninh mạng trong giao dịch điện tử được quy định rõ tại Điều 5, Luật Giao dịch điện tử 2023 vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5.


20240101-Ta14.jpg

Theo đó, Điều 5, Luật Giao dịch điện tử 2023 đã bổ sung quy định về bảo đảm an toàn thông tin mạng và an ninh mạng trong giao dịch điện tử như sau:

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải tuân thủ quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, pháp luật về an toàn thông tin mạng, pháp luật về an ninh mạng và quy định khác của pháp luật có liên quan khi thực hiện giao dịch điện tử;

- Thông tin trong thông điệp dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và pháp luật về cơ yếu.

So với Luật Giao dịch điện tử 2005 trước đó thì chưa có quy định này.

Ngoài ra, tại Điều 6, Luật Giao dịch điện tử 2023 cũng quy định rõ về các hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử. Cụ thể:

- Lợi dụng giao dịch điện tử xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

- Cản trở hoặc ngăn chặn trái pháp luật quá trình tạo ra, gửi, nhận, lưu trữ thông điệp dữ liệu hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử;

- Thu thập, cung cấp, sử dụng, tiết lộ, hiển thị, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông điệp dữ liệu;

- Giả mạo, làm sai lệch hoặc xóa, hủy, sao chép, di chuyển trái pháp luật một phần hoặc toàn bộ thông điệp dữ liệu;

- Tạo ra thông điệp dữ liệu nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật;

- Gian lận, giả mạo, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái pháp luật tài khoản giao dịch điện tử, chứng thư điện tử, chứng thư chữ ký điện tử, chữ ký điện tử;

- Cản trở việc lựa chọn thực hiện giao dịch điện tử;

- Hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của luật.

Luật Giao dịch điện tử 2023 này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

TA

Lượt truy cập: 435

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)