Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/03/2024

AN TOÀN THÔNG TIN

Các quy định về hợp đồng điện tử doanh nghiệp cần biết

02/12/2023 18:05 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Khi thực hiện việc ký hợp đồng online, doanh nghiệp cần phải hiểu rõ các quy định quan trọng trước khi tiến hành giao kết, nhằm đảm bảo rằng hợp đồng được thực hiện có tính pháp lý, không bị vô hiệu, và giảm thiểu tối đa các rủi ro cũng như tranh chấp trong quá trình thực hiện.


20240101-ta3.jpg

Tính giao kết hợp đồng

Khi giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, các bên cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

 • Tự nguyện giao kết: Các bên tham gia có quyền tự do thỏa thuận về việc sử dụng phương tiện điện tử để giao kết và thực hiện hợp đồng.

 • Tuân thủ pháp luật: Việc thành lập và giao kết hợp đồng phải thực hiện đúng các quy định của Luật giao dịch điện tử và pháp luật về hợp đồng.

 • Thỏa thuận của các bên: Các bên có quyền thỏa thuận về yêu cầu kỹ thuật, chứng thực, các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hợp đồng điện tử.

Quy định về giao kết hợp đồng điện tử

Dựa theo nguyên tắc nêu trên, điều 36 của Luật giao dịch điện tử 2005 quy định về giao kết hợp đồng điện tử đã nêu rõ:

 • Giao kết hợp đồng điện tử là việc sử dụng thông điệp dữ liệu để thực hiện một phần hoặc toàn bộ quá trình giao kết hợp đồng.

 • Trong giao kết hợp đồng điện tử, trừ khi các bên có thỏa thuận khác, việc đề nghị và chấp nhận giao kết hợp đồng có thể được thực hiện thông qua thông điệp dữ liệu.

Về thời điểm, địa điểm nhận gửi hợp đồng điện tử

Luật giao dịch điện tử quy định rõ về thời điểm và địa điểm nhận gửi hợp đồng số tại Điều 19, đó là thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu, và điều này được quy định cụ thể như sau:

Về thời gian và địa điểm gửi hợp đồng điện tử, nếu các bên tham gia vào giao kết không có thỏa thuận khác, thì thời điểm và địa điểm gửi thông điệp dữ liệu được quy định tại Điều 17 của Luật giao dịch điện tử năm 2005 như sau:

 • Thời điểm: Đây là thời điểm mà thông điệp dữ liệu được gửi vào hệ thống thông tin nằm ngoài sự kiểm soát của người khởi tạo.

 • Địa điểm: Được xác định dựa trên trường hợp người khởi tạo là cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân:

  • Nếu người khởi tạo là cơ quan hoặc tổ chức, địa điểm là trụ sở của họ.

  • Nếu người khởi tạo là cá nhân, địa điểm là nơi cư trú của họ.

Trong trường hợp cơ quan hoặc tổ chức có nhiều trụ sở, địa điểm gửi thông điệp dữ liệu sẽ là trụ sở có liên quan mật thiết nhất với giao kết.

Về thời gian và địa điểm tiếp nhận hợp đồng điện tử

Liên quan đến việc xác định thời điểm và địa điểm nhận hợp đồng online, trong trường hợp không có sự thỏa thuận khác từ các bên tham gia vào giao kết, thì Luật giao dịch điện tử năm 2005 quy định như sau tại Điều 19:

 • Thời gian:

  • Trường hợp người nhận chỉ định một hệ thống thông tin để nhận thông điệp dữ liệu, Thời điểm nhận diễn ra tại thời điểm thông điệp dữ liệu được nhập vào hệ thống thông tin đã được chỉ định.

  • Trong trường hợp người nhận không chỉ định một hệ thống thông tin để nhận thông điệp dữ liệu, Thời điểm nhận hợp đồng diễn ra khi thông điệp dữ liệu đó được nhập vào bất kỳ hệ thống thông tin nào của người nhận.

 • Địa điểm: Địa điểm nhận được xác định dựa trên tình huống người nhận là cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân:

  • Nếu người nhận là cơ quan hoặc tổ chức, địa điểm nhận là trụ sở của họ.

  • Nếu người nhận là cá nhân, địa điểm nhận là nơi cư trú thường xuyên của họ.

Trong trường hợp người nhận có nhiều trụ sở, địa điểm nhận thông điệp dữ liệu sẽ là trụ sở có mối liên hệ mật thiết nhất với giao dịch.

 

Thảo Anh

Lượt truy cập: 505

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)