Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 01/03/2024

AN TOÀN THÔNG TIN

Hợp đồng điện tử và giá trị thực tiễn trong thời đại hiện nay

01/12/2023 18:21 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Hợp đồng điện tử là một khái niệm ngày càng phổ biến trong thời đại công nghệ số hiện nay.


20240101-neac1.jpg

Trên cơ sở kế thừa và phát huy từ Luật mẫu của UNCITRAL (Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế của Liên Hợp Quốc) về thương mại điện tử năm 1996, Việt Nam đã ban hành Luật Giao dịch điện tử từ 2005 và đã tiếp tục sửa đổi, ban hành Luật Giao dịch điện tử 2023. Qua đó, tạo ra tính đồng bộ và đảm bảo giá trị pháp lý của Hợp đồng điện tử, về tính an toàn và toàn vẹn của thông điệp dữ liệu điện tử trong Hợp đồng điện tử.

Theo đó, hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu. Mặt khác, theo khoản 1 Điều 34 Luật Giao dịch điện tử 2023, hợp đồng điện tử được quy định: “Hợp đồng điện tử được giao kết hoặc thực hiện từ sự tương tác giữa một hệ thống thông tin tự động với người hoặc giữa các hệ thống thông tin tự động với nhau không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì không có sự kiểm tra hay can thiệp của con người vào từng hành động cụ thể do các hệ thống thông tin tự động thực hiện hay vào hợp đồng”

Ngoài ra, theo Ủy ban Kinh tế Châu Âu của Liên Hợp Quốc (UNECE), hợp đồng điện tử là hợp đồng nhằm đáp ứng các yêu cầu của các đối tượng thương mại điện tử. Hợp đồng điện tử bao gồm các điều khoản cơ bản có thể đảm bảo rằng một hay nhiều giao dịch thương mại điện tử, sau này có thể ký kết giữa các đối tác thương mại trong khuôn khổ pháp lý cho phép. Hợp đồng điện tử nhằm đề cập tới mọi hình thức liên lạc điện tử có thể ký kết các giao dịch thương mại điện tử.

Do đó, hợp đồng điện tử là một công cụ pháp lý ràng buộc quyền và nghĩa vụ giữa các bên giao kết. Hợp đồng điện tử cũng là sự thỏa thuận giữa hai bên để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Vì thế, hợp đồng điện tử có tất cả các đặc điểm của một hợp đồng nói chung cũng như một số đặc điểm riêng biệt.

Ngoài những phương thức giao kết hợp đồng truyền thống là bằng văn bản, lời nói hay các hình thức khác do các bên thỏa thuận thì hợp đồng điện tử lại có phương thức giao kết bằng “thông điệp dữ liệu. Mà trong đó, theo khoản 4 Điều 3 Luật Giao dịch điện tử 2023, thông điệp dữ liệu được quy định: “Thông điệp dữ liệu là thông tin được tạo ra, được gửi, được nhận, được lưu trữ bằng phương tiện điện tử.

Các bên tham gia thông thường của hợp đồng truyền thống là bên đề nghị và bên chấp nhận đề nghị thì giao kết hợp đồng điện tử còn liên quan đến một chủ thể thứ ba. Chủ thể này đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo việc giao kết điện tử thành công. Đó là các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử và dịch vụ mạng. Các tổ chức này gửi và lưu trữ thông tin cho các bên tham gia giao kết hợp đồng điện tử và cung cấp thông tin cần thiết để đảm bảo rằng thông điệp dữ liệu trong giao kết hợp đồng điện tử là chính xác. Tuy nhiên, chủ thể thứ ba không được biết hay can thiệp vào hợp đồng điện tử.

Do gắn liền với mạng Internet nên chữ ký sử dụng trong hợp đồng điện tử không phải là chữ tay thông thường đối với văn bản mà sử dụng đến chữ ký điện tử. Theo đó, chữ ký điện tử là chữ ký được tạo lập dưới dạng dữ liệu điện tử gắn liền hoặc kết hợp một cách logic với thông điệp dữ liệu để xác nhận chủ thể ký và khẳng định sự chấp thuận của chủ thể đó đối với thông điệp dữ liệu.

Có thể thấy, với sự phát triển của công nghệ hiện nay, Internet đã phủ sóng toàn bộ thế giới mà gần như không có rào cản. Từ đây, địa lý không còn là vấn đề đối với các chủ thể tham gia hợp đồng khi mọi hoạt động đều có thể thực hiện ở bất cứ đâu, không quan trọng khoảng cách. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, đồng thời tăng cường khả năng hợp tác đối với các đối tác trong và ngoài nước.

Hợp đồng điện tử vốn được thực hiện trên không gian mạng Internet nên bởi vậy, khác với hợp đồng truyền thống thường được thực hiện bằng văn bản, tức có thể “cầm, nắm” được hợp đồng thì hợp đồng điện tử là không thể. Tất cả thông tin, dữ liệu của hợp đồng điện tử sẽ được tồn tại trên không gian mạng chứ không còn hữu hình trên giấy tờ. Vậy nên, hợp đồng điện tử có thể được tra cứu và chỉnh sửa, cập nhật nội dung một cách nhanh chóng và dễ dàng, không cần đến việc in lại hay ký lại hợp đồng. Không chỉ vậy, hợp đồng điện tử được lưu trữ trên không gian mạng nên có thể dễ dàng tìm kiếm, kiểm tra cũng như giảm chi phí và đảm bảo tính nguyên vẹn của hồ sơ chứ không cần kho lưu trữ như hợp đồng truyền thống.

 

Thảo Anh

Lượt truy cập: 380

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)