Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

AN TOÀN THÔNG TIN

Chữ ký số dùng như thế nào?

25/11/2023 14:59 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Trong bất cứ lĩnh vực nào đều có giao dịch liên quan tới xác thực danh tính, đảm bảo xác nhận người dùng, do đó, phạm vi ứng dụng của chữ ký số rất rộng.


Picture1.png 

Dùng chữ ký số trong các ứng dụng chính phủ điện tử, khi cần làm thủ tục hành chính hay xin xác nhận của cơ quan nhà nước, người dùng chỉ cần ngồi ở nhà khai vào mẫu và ký số vào để gửi đi. Với việc ứng dụng chữ ký số trong các giao dịch, một tương lại không xa, các cơ quan nhà nước sẽ làm việc với nhân dân hoàn toàn trực tuyến và một cửa.

Chữ ký số dùng trong việc ký các văn bản xác nhận khi đầu tư chứng khoán trực tuyến, thanh toán trực tuyến, mua bán hàng trực tuyến, chuyển tiền trực tuyến thay cho các giao dịch ẩn chứa nhiều rủi ro bằng các phương thức khác như dùng thẻ VISA, Master. Không chỉ thế, có thể sử dụng chữ ký số để ký hợp đồng hoàn toàn trực tuyến trên mạng mà không cần gặp trực tiếp;

Sử dụng chữ ký số vào việc kê khai, nộp thuế trực tuyến hoặc khai báo hải quan, tiến hành thông quan trực tuyến mà không cần phải in ấn, chờ đợi lâu để nộp tờ khai sau khi đóng dấu của công ty mang đến cơ quan thuế;

Sử dụng chữ ký số trong các giao dịch thư điện tử để ký vào các email nhằm xác định chính xác người gửi;

Với các phần mềm hỗ trợ việc quản lý của doanh nghiệp, việc dùng chữ ký số để thay thế cho việc ký trực tiếp cũng dần được đưa vào ứng dụng ngày càng rộng rãi trong nhiều hoạt động nghiệp vụ do tính tiện lợi và bảo mật mà chữ ký số mang lại;

Ứng dụng chữ ký số trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng: Theo chức năng nhiệm vụ, Cục Cơ yếu (Bộ Tổng Tham mưu) chịu trách nhiệm bảo đảm chứng thư số, cung cấp dịch vụ xác thực “Chữ ký số” chuyên dùng Chính phủ cho các tổ chức và cá nhân trong Bộ Quốc phòng. Cục Cơ yếu đã thành lập Phòng Chứng thực số thuộc Cục Cơ yếu, có nhiệm vụ tham mưu giúp Cục trưởng Cục Cơ yếu tổ chức cung cấp, quản lý sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số, bảo mật, xác thực và an toàn thông tin trong các giao dịch điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ và hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng./.

VH

Lượt truy cập: 501

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)