Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 12/12/2023

AN TOÀN THÔNG TIN

6 chính sách mới đáng chú ý của Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

15/09/2023 17:10 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) có thể coi là đạo luật cơ bản về chuyển đổi số. Việc thực thi Luật này sẽ tạo cơ sở thực tiễn để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Luật Chuyển đổi số ở giai đoạn sau. Cụ thể, các chính sách mới đáng chú ý của Luật Giao dịch điện tử như sau:


 6-chính-sách-nổi-bật-luật-giao-dịch-đt-sửa-đổi.png

Thảo Anh

Lượt truy cập: 240

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)