Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 26/02/2024

AN TOÀN THÔNG TIN

Hơn 6.600 cuộc tấn công mạng vào hệ thống Việt Nam từ đầu năm

15/07/2022 16:20 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Số liệu từ Cục An toàn thông tin (ATTT), Bộ Thông tin & Truyền thông cho thấy, đã có hơn 6.600 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam.


moi-ngay-co-gan-45-su-co-tan-cong-mang-vao-cac-he-thong-tai-viet-nam9.jpeg

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, Cục ATTT đã ghi nhận va cảnh báo, hướng dẫn xử lý 6.641 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, tăng 35,14% so với 6 tháng trước, tăng 37,92% so với 6 tháng đầu năm 2021.

Cục ATTT đã thành lập đội phản ứng nhanh ứng cứu sự cố với nòng cốt là các chuyên gia trong lĩnh vực, sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị trong mạng lưới và đội ứng cứu sự cố ATTT mạng của Bộ TT&TT; xây dựng và ban hành Hướng dẫn, quy trình thực hiện hoạt động diễn tập thực chiến trong năm 2022 và hỗ trợ các đơn vị tổ chức diễn tập thực chiến.

Cổng Không gian mạng quốc gia đã được nâng cấp phiên bản mới tại địa chỉ https://khonggianmang.vn và đưa vào chạy thử nghiệm từ ngày 01/5/2022. Kết quả thử nghiệm sơ bộ các tính năng đã hoạt động ổn định, có khoảng hơn 150.000 lượt truy cập.

Cục trưởng Cục ATTT, cho biết năm 2022, Cục ATTT tập trung vào nâng tỷ lệ các hệ thống thông tin của các cơ quan Đảng và Nhà nước được xây dựng và phê duyệt hồ sơ hệ thống thông tin theo cấp độ ATTT.

Tính đến tháng 6/2022, tỷ lệ này đạt 35% trong tổng số hơn 3000 hệ thống và mục tiêu đạt 100% vào cuối năm 2022. Đồng thời, giảm số lượng địa chỉ IP Việt Nam nằm trong mạng botnet (mạng máy tính ma - PV) còn 500.000 địa chỉ, con số này hiện là hơn 700.000 địa chỉ.

Trong tháng 7/2022, về lĩnh vực ATTT, Bộ TT&TT sẽ trình Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị về đẩy mạnh hoạt động ứng cứu sự cố ATTT mạng Việt Nam và Chỉ thị về tăng cường công tác bảo ATTT cho thiết bị camera giám sát.

Bộ TT&TT sẽ ban hành: Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ TT&TT quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2018/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định Danh mục sản phẩm ATTT mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm ATTT mạng.

Thảo Anh

Lượt truy cập: 1522

Từ khóa: 6.600 cuộc tấn công mạng, hệ thống Việt Nam, an toàn thông tịn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)