Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 30/11/2023

AN TOÀN THÔNG TIN

Huế lên kế hoạch hỗ trợ an toàn an ninh mạng cho doanh nghiệp

10/12/2021 19:30 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Năm 2022, Thừa Thiên Huế đặt kế hoạch khuyến khích sử dụng công nghệ nền tảng mới trong các doanh nghiệp; triển khai hỗ trợ công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho doanh nghiệp...


 Ngày 3/12/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch số 367, về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển chính phủ số, chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022. Kế hoạch đặt ra những mục tiêu cụ thể, trong đó có mục tiêu phát triển hạ tầng CNTT và an toàn thông tin.

Cụ thể theo trang stttt.thuathienhue.gov.vn đăng tải, Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu 100% hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước được phê duyệt theo cấp độ, 100% hệ thống thông tin đã triển khai mức bảo vệ 4 lớp; xây dựng hoàn thiện hạ tầng đảm bảo an toàn thông tin cho tất cả các hệ thống của tỉnh.

20211210-pg13.jpg

Tỉnh cũng đặt kế hoạch khuyến khích sử dụng các công nghệ nền tảng mới trong các doanh nghiệp; triển khai hỗ trợ công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng của các doanh nghiệp...

Thỏa thuận hợp tác bao gồm phát triển hệ thống giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) cho các hệ thống thông tin của CQT và kết nối với Hệ thống hỗ trợ giám sát, điều hành an toàn mạng phục vụ Chính phủ số của quốc gia.

Viettel còn hỗ trợ xây dựng hệ thống thẩm định an ninh mạng, kiểm tra an ninh mạng, đánh giá điều kiện an ninh mạng, giám sát an ninh mạng, ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia theo quy định tại Luật An ninh mạng.

theo ictnews.vietnamnet.vn

Lượt truy cập: 1197

Từ khóa: Huế, an toàn an ninh mạng, doanh nghiệp

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)