Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 28/09/2023

AN TOÀN THÔNG TIN

Thái Bình triển khai Kế hoạch thuê dịch vụ an toàn thông tin

07/12/2021 19:12 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Theo kế hoạch tháng 12/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình sẽ tập trung triển khai Kế hoạch thuê dịch vụ an toàn thông tin giai đoạn 2021-2026.


 Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình vừa có báo cáo kết quả hoạt động Thông tin và Truyền thông tháng 11/2021, trong đó bao gồm các nội dung bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Theo trang sotttt.thaibinh.gov.vn đăng tải, trong tháng 11/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022.

20211207-pg8.jpg

Tháng 12/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm Kế hoạch thuê dịch vụ an toàn thông tin giai đoạn 2021-2026.

Ngoài Thái Bình, nhiều tỉnh khác cũng đang thực hiện những mục tiêu cụ thể về an toàn thông tin. UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch số 204 về việc phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Tuyên Quang năm 2022.

Theo đó trong năm tới, Tuyên Quang tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh, bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Tuyên Quang hướng đến hoàn thành các mục tiêu cụ thể, như tối thiểu 70% hệ thống thông tin được xác định cấp độ và triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; 80% các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh được giám sát và bảo vệ theo mô hình 4 lớp.

 

theo ictnews.vietnamnet.vn

Lượt truy cập: 858

Từ khóa: Thái Bình, Kế hoạch thuê dịch vụ an toàn thông tin

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)