Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 02/10/2023

AN TOÀN THÔNG TIN

Gia Lai ra quy chế an toàn thông tin một cửa điện tử và cổng dịch vụ công

11/11/2021 20:00 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Theo bản quy chế của Gia Lai, Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh phải được đánh giá, phê duyệt cấp độ an toàn thông tin theo quy định.


 Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin Một cửa điện tử và Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Quy chế này bao gồm nguyên tắc an toàn thông tin trong quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin Một cửa điện tử và Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai.

Theo đó, việc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin Một cửa điện tử và Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai phải tuân thủ các quy định của pháp luật về CNTT, an toàn thông tin, giao dịch điện tử, bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định khác có liên quan về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

20211201-pg3.jpg

Cụ thể theo bản quy chế, Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử phải được đánh giá, phê duyệt cấp độ an toàn thông tin theo quy định, tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thông tin có liên quan.

Các tổ chức, cá nhân được cấp tài khoản tham gia vào quá trình quản lý, vận hành, sử dụng Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử được yêu cầu có trách nhiệm bảo mật tài khoản, tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thông tin theo quy định.

Các đơn vị, địa phương quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử được yêu cầu có trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin, an toàn dữ liệu, định kỳ sao lưu dự phòng; kịp thời khắc phục các sự cố mất an toàn thông tin trong phạm vi quản lý.

Trong khi đó, các tổ chức, cá nhân sử dụng các phần mềm có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử cũng cần có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin và các yêu cầu kỹ thuật có liên quan.

theo ictnews.vietnamnet.vn

Lượt truy cập: 703

Từ khóa: Gia Laim quy chế an toàn thông tin, một cửa điện tử, cổng dịch vụ công

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)