Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 30/09/2023

AN TOÀN THÔNG TIN

Bộ KH&CN định kỳ tổ chức diễn tập, tập huấn bảo đảm ATTT mạng

10/11/2021 19:10 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Bảo đảm ATTT là một nhiệm vụ trong Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 của Bộ KH&CN.  


 Ngày 27/11/2020, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 tại Bộ KH&CN. Một nhiệm vụ quan trọng được đặt ra trong kế hoạch là bảo đảm an toàn thông tin.

20211130-pg7.png

Để phục vụ cho kế hoạch, Bộ chú trọng phát triển nguồn nhân lực. Theo đó, kiện toàn và tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ KH&CN. Bộ sẽ tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về ứng dụng CNTT và kỹ năng số cho lãnh đạo các cấp và cán bộ đơn vị trực thuộc Bộ, đặc biệt là về việc sử dụng những hệ thống thông tin của Bộ KH&CN, hệ thống thông tin nghiệp vụ của từng đơn vị.

Định kỳ hằng năm tổ chức các chương trình diễn tập, tập huấn bảo đảm an toàn thông tin mạng với các phương án, kịch bản phù hợp thực tế cho cán bộ chuyên trách/phụ trách về an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

Bên cạnh đó, Bộ sẽ đào tạo chuyên sâu cho chuyên gia Chính phủ điện tử và an toàn thông tin của Bộ KH&CN; bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo chuẩn tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng CNTT mức cơ bản và mức nâng cao.

Bộ cũng tổ chức tập huấn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến CNTT và an toàn thông tin; bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, ngành về việc sử dụng các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, chuyên môn, nghiệp vụ; việc khai thác, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin hệ thống mạng máy tính.

Với cán bộ mới được tuyển dụng, đáp ứng các yêu cầu về kỹ năng ứng dụng CNTT thành tiêu chí bắt buộc. Cuối cùng, Bộ sẽ xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ.

theo ictnews.vietnamnet.vn

Lượt truy cập: 600

Từ khóa: Bộ KH&CN, diễn tập, tập huấn, bảo đảm ATTT mạng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)