Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 02/06/2023

AN TOÀN THÔNG TIN

Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tập huấn chuyên sâu công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2021

12/11/2021 11:18 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Sáng 12/11/2021, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn đã chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2021.


Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn khẳng định, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước là một nội dung quan trọng, trọng yếu trong các hoạt động của Đảng và Chính phủ. Bộ TT&TT - cơ quan quản lý nhà nước trong các lĩnh vực BCVT, CNTT, An toàn thông tin, báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin cơ sở … với số lượng các văn bản liên quan đến bí mật Nhà nước khá nhiều, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước càng trở thành nhiệm vụ cấp bách, quan trọng. Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc bảo vệ bí mật Nhà nước trong bối cảnh CNTT phát triển mạnh mẽ, người sử dụng mạng xã hội gia tăng, ranh giới ngày càng mờ dần giữa cuộc sống thực và cuộc sống ảo, khiến cho việc bảo vệ bí mật Nhà nước ngày càng trở nên phức tạp.

20211112-pg1-TT_1.jpg

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn phát biểu khai mạc Hội nghị

Thứ trưởng đề nghị các cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT thực hiện nghiêm túc các nội dung, yêu cầu về bảo vệ bí mật Nhà nước, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện soạn thảo, ban hành, lưu trữ và quản lý các văn bản bí mật Nhà nước theo nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn chỉ đạo Văn phòng Bộ thực hiện kiểm tra theo quý về bảo vệ bí mật Nhà nước tại Bộ TT&TT, đồng thời mời đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an cùng tham dự để giúp đỡ, chấn chỉnh ngay những hạn chế, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

20211112-pg1-tc.jpg

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Phòng Quản lý Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước, Cục an ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; thông tin một số nguy cơ lộ lọt bí mật Nhà nước; biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong bảo vệ bí mật Nhà nước.

Cùng với quán triệt các nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, trao đổi những băn khoăn, vướng mắc nhằm khắc phục những tồn tại, khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở mỗi tổ chức, cá nhân, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước./.

PV

Lượt truy cập: 1218

Từ khóa: Bộ TT&TT, bảo vệ bí mật Nhà nước, tập huấn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)