Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 21/09/2023

TIN TỨC

Tập huấn đảm bảo ATTT cho các hệ thống phục vụ Chính phủ điện tử

28/12/2020 09:36 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Đợt tập huấn với nội dung chuyên sâu được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng tại các cơ quan, đơn vị có kết nối tới các hệ thống thông tin do VPCP làm chủ quản.


 Trung tâm Tin học Văn phòng Chính phủ (VPCP) vừa phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ vừa tổ chức hội nghị tập huấn bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin cho các hệ thống phục vụ Chính phủ điện tử năm 2020.

20201228-pg7.jpg
 
Chương trình tập huấn dành cho các cán bộ kỹ thuật chuyên trách an toàn, an ninh thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, với mục đích nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên sâu liên quan đến hoạt động rà quét mã độc, đánh giá an toàn thông tin cho hệ thống mạng, máy chủ và ứng dụng web.
 
Theo Cổng thông tin VPCP, lãnh đạo Trung tâm Tin học, Văn phòng Chính phủ cho biết, một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo trong lĩnh vực cải cách hành chính là tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử.
 
Trong những năm trở lại đây rất nhiều hệ thống thông tin có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số đã được đưa vào vận hành như Trục liên thông văn bản quốc gia, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet), Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia.
 
Đây là những sản phẩm minh chứng cho hiệu quả của sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ góp phần thay đổi tư duy của các cơ quan nhà nước hành chính nhà nước khi chuyển xử lý văn bản giấy sang văn bản điện tử.
 
Đối với mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, an toàn, bảo mật thông tin luôn là yếu tố then chốt, mang tính tiên quyết. Đây cũng là xu thế chung trên thế giới hiện nay.
 
Trong công tác bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin cho các hệ thống thông tin trọng yếu phục vụ Chính phủ điện tử, với vai trò là đơn vị chuyên trách an toàn, an ninh thông tin, Trung tâm tin học VPCP luôn đánh giá cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và chất lượng cung cấp sản phẩm, giải pháp bảo mật, xác thực, giám sát an toàn thông tin phục vụ xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử của Ban Cơ yếu Chính phủ.
 
Hội nghị tập huấn với nội dung chuyên sâu về kỹ thuật sẽ góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng tại các cơ quan, đơn vị có kết nối tới các hệ thống thông tin do VPCP làm chủ quản.

theo ictnews.vn

Lượt truy cập: 1643

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)