Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/12/2023

TIN TỨC

Ngăn chặn máy chủ điều khiển mã độc GANDCRAB

08/04/2018 21:11 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Thực thi nhiệm vụ theo dõi không gian mạng, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) phát hiện đang có chiến dịch phát tán mã độc tống tiền GandCrab tấn công nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Mã độc tống tiền GandCrab được phát tán thông qua bộ công cụ khai thác lỗ hổng RIG, khi bị lây nhiễm, toàn bộ các tập tin dữ liệu trên máy người dùng sẽ bị mã hóa và phần mở rộng của tập tin bị đổi thành *.GDCB hoặc *.CRAB, đồng thời mã độc sinh ra một tệp CRAB-DECRYPT.txt nhằm yêu cầu và hướng dẫn người dùng trả tiền chuộc từ 400 - 1.000 USD bằng cách thanh toán qua tiền điện tử DASH để giải mã dữ liệu.


 Toàn văn Công văn xem file đính kèm


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 1393

Từ khóa: Theo Vncert.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)