Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 28/05/2023

TIN TỨC

Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 12/2018 (từ ngày 19/3/2018 đến ngày 25/3/2018)

28/03/2018 13:59 CH Xem cỡ chữ

- Nhằm cải thiện việc kết nối với cử tri cũng như tăng cường thêm các công cụ, nâng cao khả năng phòng, chống tấn công mạng để bảo vệ hệ thống bầu cử, Chính phủ Hoa Kỳ thành lập Trung tâm phân tích và chia sẻ thông tin cơ sở hạ tầng bầu cử.

- NIST đang cho đăng công khai để lấy ý kiến rộng rãi đến hết ngày 18/5/2018 đối với dự thảo tiêu chuẩn cung cấp hướng dẫn cho các tổ chức hạn chế nguy cơ mất an toàn thông tin và phục hồi hệ thống do các cuộc tấn công mạng, đặc biệt là các cuộc tấn công APT.
 
- Trong tuần, Cục ATTT ghi nhận có ít nhất 51 đường dẫn (URL) trên các trang web tại Việt Nam bị tấn công, lợi dụng để thực hiện các hành vi gây mất an toàn thông tin như: phát tán thư rác; tấn công từ chối dịch vụ; cài đặt và phát tán các loại mã độc; lưu trữ các mã khai thác điểm yếu lỗ hổng một cách tự động.
 
Thông tin chi tiết về tình hình an toàn thông tin trong tuần xem trong tệp đính kèm.
 

Tệp đính kèm:

Nguồn: Cục An toàn thông tin

Lượt truy cập: 1245

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)