Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 07/06/2023

TIN TỨC

Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 11/2018 (từ ngày 12/3/2018 đến ngày 18/3/2018)

23/03/2018 13:53 CH Xem cỡ chữ

+ Đối với vấn đề bảo đảm an toàn thông tin cho các thiết bị IoT, Cơ quan An toàn thông tin mạng của Liên minh Châu Âu đã từng công bố bản báo cáo về “Các đề xuất an toàn thông tin mạng cơ bản cho thiết bị IoT trong phạm vi các cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng”.
 
+ Thượng viện Hoa Kỳ đang nghiên cứu dự luật nhằm ngăn chặn và giảm nhẹ tác động của các cuộc tấn công mạng vào mạng lưới điện.

+ Trong tuần, Cục ATTT ghi nhận có ít nhất 111 đường dẫn (URL) trên các trang web tại Việt Nam bị tấn công, lợi dụng để thực hiện các hành vi gây mất an toàn thông tin như: phát tán thư rác; tấn công từ chối dịch vụ; cài đặt và phát tán các loại mã độc; lưu trữ các mã khai thác điểm yếu lỗ hổng một cách tự động.
 
Chi tiết tình hình an toàn thông tin trong tuần xem trong tệp đính kèm
 

Tệp đính kèm:

Nguồn: Cục An toàn thông tin

Lượt truy cập: 1100

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)