Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 05/06/2023

TIN TỨC

Luật ATTT mạng được Cà Mau phổ biến về các huyện

26/04/2016 13:57 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Trong Hội nghị triển khai khai văn bản quy phạm pháp luật mới đợt I năm 2016 ở Cà Mau, Luật An toàn thông tin (ATTT) mạng đã được phổ biến cho 170 đại biểu là báo cáo viên các sở, ngành, huyện, thành phố trên địa bàn.


Mới đây ở Cà Mau đã diễn ra Hội nghị triển khai khai văn bản quy phạm pháp luật mới đợt I năm 2016 cho hơn 170 đại biểu là báo cáo viên các sở, ngành, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Theo Website Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Cà Mau đưa tin, thành phần tham gia cụ thể là Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện; báo cáo viên pháp luật tỉnh, cấp huyện và cán bộ pháp chế sở, ngành trong tỉnh. Trong Hội nghị này, Sở TT&TT tỉnh Cà Mau chịu trách nhiệm triển khai trực tiếp Luật An toàn thông tin mạng cho các đại biểu tham dự.

A1-Pho-bien-Luat-An-toan-thong-tin-mang-Ca-Mau.jpg
Mới đây ở Cà Mau đã diễn ra Hội nghị triển khai khai văn bản quy phạm pháp luật mới đợt I năm 2016 cho hơn 170 đại biểu là báo cáo viên các sở, ngành, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau.
 
Qua đó, Sở TT&TT tỉnh Cà Mau làm rõ Luật An toàn thông tin mạng là bộ luật quan trọng và sẽ làm nền tảng cho việc triển khai các hoạt động an toàn thông tin tại Việt Nam. Luật An toàn thông tin mạng được ban hành sẽ hướng đến giải quyết các yêu cầu về an toàn thông tin mạng quốc gia, qua đó góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý về an toàn thông tin mạng theo hướng áp dụng các quy định pháp luật đồng bộ, khả thi trong thực tiễn thi hành và phát huy các nguồn lực của đất nước để bảo đảm an toàn thông tin mạng, phát triển lĩnh vực an toàn thông tin mạng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng. 
 
Luật An toàn thông tin mạng sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016 sắp tới, tức là chỉ còn vài tháng nữa. Hội nghị là dịp để các báo cáo viên làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Cà Mau hiểu rõ hơn các quy định mới ban hành trong các văn bản luật, qua đó tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung cơ bản của các Luật mới đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, góp phần phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật và từng bước đưa các Luật mới ban hành đi vào cuộc sống.
 
Phổ biến Luật An toàn thông tin mạng trong Hội nghị là một trong số các hoạt động đáng chú ý của Sở TT&TT tỉnh Cà Mau trong công tác an toàn, an ninh thông tin. Năm ngoái Sở TT&TT tỉnh đã tổ chức lớp bồi dưỡng Đánh giá an toàn, an ninh thông tin cho các cán bộ phụ trách CNTT của UBND cấp xã, kéo dài trong 5 ngày từ 7/9 đến 11/9.

H.A.H

ictnews.vn

Lượt truy cập: 1615

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)