Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 02/04/2023

CẢNH BÁO - KHUYẾN NGHỊ

Cảnh báo tăng cường kiểm tra và rà soát hệ thống đảm bảo an toàn thông tin

31/07/2016 17:57 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Tiếp theo cảnh báo số 1 lúc 14h50 ngày 29/7/2016 về "yêu cầu kiểm tra và xử lý sự cố mã độc khẩn cấp", nhằm phòng tránh các cuộc tấn công có thể xảy ra vào các hệ thống thông tin, Trung tâm VNCERT yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an toàn thông tin do mình quản lý, đồng thời chỉ đạo quyết liệt cho các phòng, ban có chức năng quản trị hệ thống cần thực hiện khẩn cấp các biện pháp như trong công văn.


 

vncert.vn

Lượt truy cập: 2088

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)