Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 08/12/2021
Nhiều tiêu chí an toàn thông tin đạt 100% ở Đồng Nai

Nhiều tiêu chí an toàn thông tin đạt 100% ở Đồng Nai

(07/12/2021)

 Theo báo cáo hiện trạng về hạ tầng an ninh mạng của Đồng Nai, 100% máy tính của các đơn vị được cài đặt công cụ/phần mềm chống mã độc; 100% đơn vị thực hiện quét virus khi kết nối USB vào máy tính...

Kinh phí là vấn đề của doanh nghiệp vừa và nhỏ khi đầu tư về bảo mật

Kinh phí là vấn đề của doanh nghiệp vừa và nhỏ khi đầu tư về bảo mật

(06/12/2021)

 Các cuộc tấn công mạng vào doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng lên, mặc dù ý thức được điều đó, nhưng để triển khai một giải pháp bảo mật hoàn chỉnh các doanh nghiệp vẫn gặp khó về kinh phí.

Sắp diễn ra Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng”

Sắp diễn ra Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng”

(06/12/2021)

Hội thảo là hoạt động khoa học được Bộ Công an và NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức, nhằm góp phần làm rõ lý luận và thực tiễn vấn đề chủ quyền quốc gia trên không gian mạng hiện nay

Mã hóa dữ liệu trong hộ chiếu vaccine để đảm bảo an toàn thông tin

Mã hóa dữ liệu trong hộ chiếu vaccine để đảm bảo an toàn thông tin

(06/12/2021)

 Nếu hộ chiếu vaccine không mã hóa dữ liệu, người dùng sẽ đứng trước nguy cơ rò rỉ dữ liệu và tội phạm mạng sẽ có thể lợi dụng các dữ liệu đó cho các loại tấn công khác nhau.