Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 27/02/2020

ĐH Kinh tế Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “An toàn thông tin cho doanh nghiệp”

(22/04/2016)

Mới đây, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (DNICT) đã phối hợp với Khoa Thống kê – Tin học thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “An toàn thông tin trong doanh nghiệp”. Đây là cơ hội thực tập và làm việc tại DNICT cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý.

Bộ TT&TT phê duyệt dự án “Hệ thống đánh giá, kiểm định an toàn thông tin”

Bộ TT&TT phê duyệt dự án “Hệ thống đánh giá, kiểm định an toàn thông tin”

(22/04/2016)

Mới đây, Bộ TT&TT vừa ra Quyết định số 394/QĐ-BTTT về phê duyệt chủ chương đầu tư dự án “Hệ thống đánh giá, kiểm định an toàn thông tin” nhằm đáp ứng yêu cầu về đảm bảo an toàn của các sản phẩm, hệ thống thông tin nhằm góp phần đảm bảo an toàn, an ninh thông tin quốc gia.

Người Việt nhận thức về an ninh mạng thấp hơn nhiều nước trong khu vực

Người Việt nhận thức về an ninh mạng thấp hơn nhiều nước trong khu vực

(22/04/2016)

Theo báo cáo của ESAT, Việt Nam là nước có mức độ nhận thức về an ninh mạng thấp nhất trong số các nước như Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Ấn Độ và Hong Kong.

Đề xuất cơ chế ưu đãi thí điểm cho lực lượng ứng cứu sự cố mạng

Đề xuất cơ chế ưu đãi thí điểm cho lực lượng ứng cứu sự cố mạng

(19/04/2016)

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó Giám đốc Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) cho biết, Trung tâm đang chủ trì, sẽ cố gắng thực hiện việc đề xuất cơ chế ưu đãi thí điểm cho các cán bộ kỹ thuật an toàn thông tin và lực lượng ứng cứu sự cố an toàn mạng.