Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 08/12/2021
Thái Bình triển khai Kế hoạch thuê dịch vụ an toàn thông tin

Thái Bình triển khai Kế hoạch thuê dịch vụ an toàn thông tin

(07/12/2021)

 Theo kế hoạch tháng 12/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình sẽ tập trung triển khai Kế hoạch thuê dịch vụ an toàn thông tin giai đoạn 2021-2026.

Bình Phước có chương trình hành động cấp huyện về an toàn thông tin

Bình Phước có chương trình hành động cấp huyện về an toàn thông tin

(07/12/2021)

 Trong mục tiêu tổng quát đến năm 2025, huyện Phú Riềng đề cập đến quản lý và đảm bảo an ninh, an toàn các giao dịch trên không gian mạng.

Bà Rịa - Vũng Tàu hợp tác với các trường nghiên cứu an toàn thông tin

Bà Rịa - Vũng Tàu hợp tác với các trường nghiên cứu an toàn thông tin

(07/12/2021)

 Theo chương trình hành động mới đây, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp lớn trong nước nghiên cứu và triển khai công nghệ mới về an toàn, an ninh mạng.

Bà Rịa - Vũng Tàu liên tục đào tạo an toàn thông tin nhiều cấp độ

Bà Rịa - Vũng Tàu liên tục đào tạo an toàn thông tin nhiều cấp độ

(07/12/2021)

 Bà Rịa - Vũng Tàu đang duy trì hàng năm các nội dung đào tạo như: an toàn thông tin cơ bản, các lớp về an toàn thông tin nâng cao, diễn tập tác chiến.