Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 08/12/2021
Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo thực trạng an toàn thông tin năm 2021

Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo thực trạng an toàn thông tin năm 2021

(07/12/2021)

 Năm qua, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thường xuyên đánh giá an toàn, an ninh thông tin và chỉnh sửa các lỗi cấu hình thiết bị mạng, thiết bị an toàn thông tin của hệ thống dữ liệu...

Bình Phước bổ sung 'lá chắn' cho máy trạm

Bình Phước bổ sung 'lá chắn' cho máy trạm

(07/12/2021)

 Trong mục tiêu tổng quát đến năm 2025, huyện Phú Riềng đề cập đến quản lý và đảm bảo an ninh, an toàn các giao dịch trên không gian mạng.

3 nguyên tắc quan trọng khi doanh nghiệp đầu tư CNTT cho làm việc từ xa

3 nguyên tắc quan trọng khi doanh nghiệp đầu tư CNTT cho làm việc từ xa

(07/12/2021)

 Xu hướng làm việc từ xa sẽ vẫn tiếp diễn dù đại dịch có chấm dứt, do đó doanh nghiệp cần chú trọng đầu tư CNTT ngay từ sớm để nhanh chóng thích nghi.

Phú Thọ định hướng an toàn thông tin đến năm 2030

Phú Thọ định hướng an toàn thông tin đến năm 2030

(07/12/2021)

 Trong đề án hướng đến 2030, Phú Thọ sẽ tăng cường quản lý an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu; phòng chống hiệu quả các hoạt động phá hoại, xâm nhập hệ thống chính quyền điện tử.