Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 14/08/2020
Bản tin an toàn thông tin tháng 3

Bản tin an toàn thông tin tháng 3

(04/05/2018)

Sẽ thí điểm chế độ ưu đãi cho cán bộ làm nhiệm vụ an ninh mạng của Bộ TT&TT. Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2018 mới được ban hành, Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc việc thí điểm chế độ ưu đãi cho cán bộ làm nhiệm vụ an ninh mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin SA-CORE-2018-004 của hệ quản trị nội dung Drupal

Cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin SA-CORE-2018-004 của hệ quản trị nội dung Drupal

(27/04/2018)

Tiếp sau hai lỗ hổng an toàn thông tin nghiêm trọng với các Website sử dụng Hệ quản trị nội dung Drupal (Drupal) đã được Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - VNCERT cảnh báo và hướng dẫn xử lý tại công văn số 109/VNCERT-KTHT&GS ngày 23/04/2018 và công văn số 116/VNCERT-KTHT&GS ngày 24/04/2018. Ngày 25/4/2018, Drupal tiếp tục công bố lỗ hổng an toàn thông tin nghiêm trọng có mã lỗi SA-CORE-004 (mã quốc tế theo CVE có tên CVE-2018-7602).