Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 26/05/2020
Hàng ngàn trang web của Israel bị tấn công thay đổi giao diện

Hàng ngàn trang web của Israel bị tấn công thay đổi giao diện

(25/05/2020)

 Hàng ngàn trang web của Israel đã bị thay đổi giao diện vào ngày 21/5 để hiển thị một thông điệp chống Israel. Ngoài ra, cuộc tấn công còn tìm cách truy cập webcam của những người dùng.

Tin tặc lợi dụng lỗ hổng để tấn công các trang WordPress

Tin tặc lợi dụng lỗ hổng để tấn công các trang WordPress

(25/05/2020)

 Một lỗ hổng đã được xử lý gần đây trong plugin đánh giá sản phẩm (WP Product Review Lite) WordPress có thể bị tin tặc lợi dụng để tấn công các trang web.

Tòa án Đức yêu cầu siết chặt việc thu thập dữ liệu Internet của BND

Tòa án Đức yêu cầu siết chặt việc thu thập dữ liệu Internet của BND

(25/05/2020)

 Tòa án Hiến pháp nhấn mạnh các quyền cơ bản của Đức như tự do báo chí và bí mật viễn thông không chỉ là các quyền cơ bản của riêng người Đức mà cũng là quyền của người nước ngoài ở hải ngoại.

Nền tảng mã bưu chính Vpostcode có thể loại trừ dữ liệu giả

Nền tảng mã bưu chính Vpostcode có thể loại trừ dữ liệu giả

(21/05/2020)

 Nền tảng mã địa chỉ bưu chính VPostcode đem lại nhiều lợi ích cho rất nhiều ngành, lĩnh vực. Mọi người dân được khuyến khích chung tay làm giàu dữ liệu cho VPostcode. Những hệ thống kiểm tra chéo dữ liệu sẽ giúp loại trừ các dữ liệu giả.