Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 09/08/2020
Khẩn trương rà soát, khắc phục các lỗ hổng bảo mật của Microsoft Sharepoint

Khẩn trương rà soát, khắc phục các lỗ hổng bảo mật của Microsoft Sharepoint

(06/08/2020)

 Mới đây, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) đã phát đi công văn cảnh báo các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương rà soát, khắc phục kịp thời lỗ hổng bảo mật liên quan đến nền tảng Microsoft Sharepoint.

Tiêu chí xây dựng Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Tiêu chí xây dựng Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử

(06/08/2020)

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT quy định các tiêu chí thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ, cấp Tỉnh.

Pháp luật quốc tế về bảo vệ thông tin cá nhân

Pháp luật quốc tế về bảo vệ thông tin cá nhân

(06/08/2020)

Trong thời đại ngày nay, nhu cầu bảo vệ thông tin cá nhân ngày càng trở nên cấp bách đối với tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Nhiều quốc gia đã và đang trong quá trình xây dựng luật về bảo vệ thông tin cá nhân (TTCN). Bài viết này nghiên cứu khái quát các mô hình pháp luật bảo vệ TTCN của một số tổ chức, quốc gia trên thế giới, chỉ ra quan điểm tiếp cận, cơ chế pháp lý và cách thức để bảo vệ TTCN; từ đó, rút ra một số gợi ý ban đầu cho Việt Nam trong quá trình nghiên c

Ban Cơ yếu Chính phủ chịu trách nhiệm trong việc gửi, nhận văn bản điện tử của Đảng

Ban Cơ yếu Chính phủ chịu trách nhiệm trong việc gửi, nhận văn bản điện tử của Đảng

(06/08/2020)

Ngày 02/01/2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định 217-QĐ/TW về việc gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên mạng Internet.