Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 08/12/2021
Hơn 400.000 dữ liệu bệnh nhân Mỹ bị rò rỉ bởi cuộc tấn công ransomware

Hơn 400.000 dữ liệu bệnh nhân Mỹ bị rò rỉ bởi cuộc tấn công ransomware

(05/12/2021)

 Mới đây, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (CSSK) Planned Parenthood cho biết họ đã bị một cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) vào tháng 10 làm tổn hại thông tin cá nhân của khoảng 400.000 bệnh nhân.

Tội phạm mạng dòm ngó VPN của doanh nghiệp

Tội phạm mạng dòm ngó VPN của doanh nghiệp

(05/12/2021)

 Các cuộc tấn công nhắm vào lỗ hổng trong mạng riêng ảo (VPN) đang gia tăng. Nhiều tổ chức và doanh nghiệp phải chật vật đối phó nhằm bảo vệ an toàn cho hệ thống của họ.

Xác thực đa yếu tố và sự ngộ nhận về bảo mật

Xác thực đa yếu tố và sự ngộ nhận về bảo mật

(05/12/2021)

 Nhiều người tin rằng chỉ cần cung cấp số điện thoại cho các dịch vụ điện toán đám mây để xác thực thì có thể an toàn trước các cuộc tấn công mạng. Tuy nhiên, đó là một quan điểm sai lầm. Xác thực đa yếu tố (MFA) giúp người dùng và doanh nghiệp nâng cao khả năng bảo mật nhưng vẫn không thể bảo đảm tuyệt đối.

Bộ đầu tiên diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng

Bộ đầu tiên diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng

(05/12/2021)

 Bộ Giao thông đã chọn 2 hệ thống đang vận hành là Cổng thông tin điện tử của Bộ và hệ thống thư điện của Tổng công ty quản lý bay Việt Nam để diễn tập thực chiến về ứng phó với tấn công từ chối dịch vụ - DDoS.