Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 12/08/2020
Người dân có thể đăng ký hộ tịch điện tử, hộ tịch trực tuyến trên cổng dịch vụ công

Người dân có thể đăng ký hộ tịch điện tử, hộ tịch trực tuyến trên cổng dịch vụ công

(10/08/2020)

 Nghị định 87/2020/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành quy định người có yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG), Cổng dịch vụ công cấp tỉnh để đăng ký tài khoản, xác thực người dùng theo hướng dẫn.

Chuyển đổi số trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Chuyển đổi số trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

(10/08/2020)

 Cùng với sự bùng nổ hạ tầng công nghệ, trí tuệ nhân tạo của kỷ nguyên số, sự dịch chuyển phương thức sản xuất trong mọi lĩnh vực, hoạt động chuyển đổi số trong ngành chăm sóc sức khỏe đang diễn ra rất mạnh mẽ và có tác động lớn lao đến chất lượng đời sống của người dân.

Đề xuất về liên thông trong cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

Đề xuất về liên thông trong cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

(10/08/2020)

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Click vào email khiến cả doanh nghiệp gặp rắc rối lớn

Click vào email khiến cả doanh nghiệp gặp rắc rối lớn

(10/08/2020)

 Một nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công "ransomware".