Công bố danh sách 31 phần mềm nguồn mở được Nhà nước ưu tiên dùng
Thứ hai, 15/12/2014 - 08:33 PM (GMT+7)
[+] Cỡ chữ: Mặc định
Công bố danh sách 31 phần mềm nguồn mở được Nhà nước ưu tiên dùng

NDĐT - Danh mục 31 sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước vừa được Bộ TT-TT ban hành, là những sản phẩm đã đáp ứng các tiêu chí về tính năng kỹ thuật cũng như tính mở và bền vững.

Thông tư 20/2014/TT-BTTTT do Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son ký ngày 5-12 quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở (PMNM) được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước.

Thông tư mới có hiệu lực từ ngày 20-1-2015, thay thế cho Thông tư 41/2009/TT-BTTTT (Thông tư 41) ngày 30-12-2009 ban hành Danh mục các sản phẩm PMNM đáp ứng yêu cầu sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước.

Theo Thông tư 20, sản phẩm PMNM được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước phải đáp các tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật bao gồm: phần mềm có các chức năng, tính năng kỹ thuật phù hợp với các yêu cầu nghiệp vụ hoặc các quy định, hướng dẫn tương ứng về ứng dụng CNTT trong các cơ quan, tổ chức nhà nước; phần mềm đáp ứng được yêu cầu tương thích với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu hiện có của các cơ quan, tổ chức.

Ngoài ra, các sản phẩm PMNM được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước còn phải đáp ứng tiêu chí về tính mở và tính bền vững của phần mềm. Cụ thể, phần mềm phải bảo đảm các quyền: tự do sử dụng phần mềm không phải trả phí bản quyền, tự do phân phối lại phần mềm, tự do sửa đổi phần mềm theo nhu cầu sử dụng, tự do phân phối lại phần mềm đã chỉnh sửa (có thể thu phí hoặc miễn phí); phần mềm phải có bản mã nguồn, bản cài đặt được cung cấp miễn phí trên mạng; có điểm ngưỡng thất bại PoF từ 50 điểm trở xuống và điểm mô hình độ chín nguồn mở OSMM từ 60 điểm trở lên.

Thông tư 20 quy định cụ thể Danh mục 31 sản phẩm thuộc 11 loại phần mềm được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước gồm: hệ điều hành máy chủ, hệ điều hành máy trạm, cơ sở dữ liệu, hệ thống phần mềm thư điện tử máy chủ, quản trị nội dung, hệ thống cổng thông tin điện tử, phần mềm văn phòng, phần mềm thư điện tử máy trạm, phần mềm trình duyệt web, phần mềm tiện ích, phần mềm an toàn thông tin.

Cũng theo hướng dẫn tại Thông tư 20, trường hợp việc đầu tư, mua sắm sản phẩm CNTT đã được thẩm định, phê duyệt và triển khai trước ngày 20-1-2015 thì tiếp tục thực hiện theo các quy định tại Thông tư 41. Còn trong trường hợp việc đầu tư, mua sắm sản phẩm CNTT đã được thẩm định, phê duyệt nhưng chưa triển khai trước ngày 20-1-2015 thì sẽ thực hiện theo các quy định tại Thông tư 20.

LÂM THẢO
FacebookChia sẻ qua google plusChia sẻ qua TwitterlinkedInDiggemailprint


border=