Tăng cường chương trình truyền hình và phát thanh phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài
QĐND - Thứ bảy, 01/11/2014 | 19:16 GMT+7

QĐND - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2015-2020.

Theo đó, đề án đặt ra trong giai đoạn 2015-2017, hằng năm cung cấp 10 kênh truyền hình và 4 kênh phát thanh; giai đoạn 2018-2020, hằng năm sẽ cung cấp 20 kênh truyền hình và 4 kênh phát thanh phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài, trên nền tảng công nghệ truyền hình internet qua giao diện web; truyền hình internet trên ti vi; truyền hình internet trên thiết bị di động; truyền hình trên nền tảng mạng ngang hàng và truyền hình trên cơ sở sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ video trực tuyến. Bảo đảm hầu hết các địa bàn trọng điểm được cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình qua internet với chất lượng phù hợp, mở rộng địa bàn cung ứng kênh chương trình phát thanh, truyền hình chất lượng cao đến nhiều loại thiết bị đầu cuối khác nhau; bảo đảm trung bình mỗi ngày có trên 1 triệu người lượt người truy cập dịch vụ và hệ thống có khả năng phục vụ tới 200.000 người sử dụng dịch vụ đồng thời. Đề án yêu cầu phải tăng cường chất lượng biên tập và biên tập lại các nội dung chương trình phát thanh, truyền hình theo hướng thông tin tuyên truyền về thành tựu của cộng cuộc đổi mới, về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tăng cường thông tin về kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư nước ngoài, xúc tiến thương mại, du lịch, hội nhập quốc tế của Việt Nam.

THU THẢO

Gõ tiếng việt: Off Telex