Về phương án tổ chức, sắp xếp, VNPT sẽ điều chuyển nguyên trạng: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin động VMS (Mobifone); Bưu điện Trung ương; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý.

Điều chuyển các bệnh viện đa khoa, bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng tại Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, các trường trung học bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tại Hà Nam, Tiền Giang, Thái Nguyên về các địa phương quản lý.

Bên cạnh đó, VNPT tổ chức lại các công ty, đơn vị, bộ phận đang quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông hiện nay của VNPT thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Viễn thông (VNPT - Vinaphone) để quản lý, điều hành kinh doanh dịch vụ viễn thông.

Các công ty, đơn vị, bộ phận đang quản lý hoạt động kinh doanh sản phẩm phần mềm, dịch vụ giá trị gia tăng, truyền thông hiện nay của VNPT cũng được tổ chức lại thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Truyền thông (VNPT - Media) để kinh doanh, cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện và các dịch vụ ứng dụng viễn thông.

Các công ty, đơn vị, bộ phận đang quản lý hạ tầng mạng lưới viễn thông hiện nay của VNPT tổ chức lại thành Công ty Hạ tầng mạng (VNPT - Net), hạch toán phụ thuộc công ty mẹ - VNPT để thực hiện chức năng đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác hạ tầng mạng lưới viễn thông thống nhất trong toàn tập đoàn.

VNPT cũng tổ chức lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cáp quang FOCAL và công ty cổ phần Công nghệ công nghiệp Bưu chính Viễn thông (VNPT-Technology) thành một công ty con của VNPT để thực hiện chức năng nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh sản phẩm, thiết bị bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

63 đơn vị viễn thông tỉnh, thành phố (VNPT tỉnh, thành phố) là chi nhánh của VNPT. VNPT tỉnh, thành phố được tổ chức lại để hợp tác với các đơn vị khác thực hiện quản lý, khai thác mạng ngoại vi, hệ thống thiết bị đầu cuối, các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng; kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên cơ sở hợp đồng giữa các bên và phân công của VNPT.

Cùng với đó, VNPT thoái hết vốn đang nắm giữ tại Tổng công ty cổ phần Bảo Minh; 53 công ty cổ phần; 4 công ty trách nhiệm hữu hạn; 4 quỹ và 1 ngân hàng thương mại cổ phần. Tổng cộng là 63 doanh nghiệp.

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại, công ty mẹ - VNPT là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; VNPT có các đơn vị hạch toán phụ thuộc gồm: công ty Hạ tầng mạng (VNPT - Net); 63 Viễn thông tỉnh, thành phố (VNPT - tỉnh, thành phố); Trung tâm Nghiên cứu Phát triển (VNPT - RD); trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin 2.

Các công ty con của VNPT gồm có công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Viễn thông (VNPT - Vinaphone); công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Truyền thông (VNPT - Media); công ty cổ phần Công nghệ công nghiệp Bưu chính Viễn thông (VNPT - Technology); VNPT còn nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ của 18 công ty.

PV