VNPT phải giữ nguyên hiện trạng trước khi tái cơ cấu
QĐND - Thứ bảy, 19/04/2014 | 21:20 GMT+7

QĐND - Đây là nội dung chỉ đạo mới nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Công ty Thông tin di động VMS. Theo đó, Tập đoàn VNPT, Công ty Thông tin di động VMS giữ nguyên hiện trạng tổ chức bộ máy, nhân sự lãnh đạo, cơ sở vật chất, mạng lưới cho đến khi triển khai Đề án Tái cơ cấu VNPT được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trường hợp cần có sự thay đổi về các nội dung trên, VNPT, Công ty VMS kịp thời báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông để xin ý kiến trước khi thực hiện.

MINH MẠNH

Gõ tiếng việt: Off Telex