Yêu cầu doanh nghiệp viễn thông phải nâng cao chất lượng dịch vụ 3G
QĐND - Thứ hai, 14/04/2014 | 22:43 GMT+7

QĐND - Trước thực trạng gần đây dịch vụ 3G phát triển nhưng chưa đảm bảo chất lượng dịch vụ cho người sử dụng, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ra chỉ thị yêu cầu các nhà mạng phải đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

Chỉ thị của Bộ TT&TT nêu rõ, để tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng mạng lưới để đảm bảo và nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ; rà soát, tối ưu hóa mạng lưới, bảo đảm chất lượng dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp cung cấp đúng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã cam kết. Các doanh nghiệp viễn thông phải nâng cao chất lượng vùng phủ sóng, vùng cung cấp dịch vụ di động, đảm bảo tốc độ truy nhập tương ứng với các gói dịch vụ cung cấp ra thị trường.

MINH MẠNH

Gõ tiếng việt: Off Telex