Theo TTXVN, giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, ông Lê Thái Hỉ, cho biết quý I-2014 ngành công nghệ thông tin (CNTT) của thành phố đã có phát triển khả quan với doanh thu ước đạt trên 32.000 tỉ đồng.

 

Các doanh nghiệp lĩnh vực CNTT đã xây dựng và cung cấp hơn 130 sản phẩm, dịch vụ và giải pháp thuộc nhiều lĩnh vực. Các sản phẩm CNTT của thành phố được xuất khẩu trên 20 quốc gia, trong đó chủ yếu tập trung vào thị trường Hoa Kỳ, Nhật Bản, châu Âu.

Quý II-2014, thành phố sẽ đẩy mạnh triển khai chương trình phát triển vi mạch điện tử, phát triển công nghiệp CNTT, đồng thời hoàn chỉnh nội dung quy hoạch phát triển CNTT thành phố đến năm 2025… Cũng trong quý II này, việc liên kết các hệ thống thông tin nội bộ tại các quận, huyện, sở, ngành trên nhiều lĩnh vực sẽ được đẩy mạnh triển khai. Trong đó chú trọng đảm bảo an toàn an ninh thông tin, kịp thời ứng cứu, khắc phục và hỗ trợ các đơn vị khi có sự cố.

TLL