Thủ tướng: 'Chỉ cần cái điện thoại là dân đã biết mọi thông tin'

Thủ tướng: 'Chỉ cần cái điện thoại là dân đã biết mọi thông tin'


Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Văn phòng Chính phủ ngày 21/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, chủ động cấp tin cho báo chí là hết sức quan trọng.

Theo Thủ tướng, các bộ, ngành phải chủ động cung cấp thông tin cho nhân dân, cho báo chí, toàn xã hội trong và ngoài nước biết về hoạt động của Chính phủ với tư cách là cơ quan hành chính, hành pháp cao nhất.

 

Ngoài hoạt động thường xuyên của Chính phủ, những vấn đề nổi lên trong xã hội thông qua báo chí, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan chức năng không được để kéo dài mà phải sớm trao đổi với cơ quan liên quan, từ đó, đưa ra chỉ đạo thông tin nhanh, chính xác, ngăn chặn xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Cũng theo Thủ tướng, người dân hiện chỉ cần một chiếc điện thoại di động là có thể biết được hết các thông tin, nên muốn tạo được sự đồng thuận và phục vụ nhân dân thì phải giải thích rõ các vấn đề từ giá điện, giá xăng vì sao tăng. Kể cả khuyết điểm, yếu kém cũng không giấu giếm.

Thủ tướng cũng yêu cầu, với tư cách là các “công bộc” của dân, các bộ ngành chức năng phải giải trình cho dân biết lý do vì sao lại ban hành văn bản này, văn bản đó có lợi gì cho dân. Mỗi chính sách mới thì bộ trưởng phải chủ trì, Văn phòng Chính phủ phải đề xuất xây dựng, triển khai thực thi.

“Năm 2014 đừng để chậm, nợ các văn bản quy định hướng dẫn luật. Phải bám sát từng bộ để thúc đẩy làm cho nghiêm túc việc này. Đây là nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm xã hội với đất nước, với nhân dân. Chưa nói tới việc kịp thời gian, tiến độ vì năm nay nhiều luật có hiệu lực, chưa nói quy định sát cuộc sống, tính khả thi nhưng trong hàng nghìn quy định chỉ cần có một vài điều không khả thi sẽ gây hiệu ứng không tốt”, Thủ tướng nhắc nhở.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu 4 vấn đề quan trọng mà Văn phòng Chính phủ (VPCP) phải tập trung làm tốt hơn nữa để đáp ứng yêu cầu của công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, quyết liệt triển khai có hiệu quả những kết luận của Đảng, Nhà nước về phát triển Kinh tế - Xã hội trong năm 2014.

Một là, là cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp việc cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, VPCP phải làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Chương trình công tác của Chính phủ. Chương trình phải luôn bám sát Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ và thực tiễn cuộc sống. Xây dựng chương trình rồi, phải tổ chức quản lý, theo dõi sát sao việc thực hiện chương trình công tác, kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai Chương trình công tác để kiểm tra, giám sát và có sự điều chỉnh phù hợp để chương trình công tác đạt hiệu quả như yêu cầu đề ra.

Hai là, VPCP tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp, đề xuất xây dựng, bổ sung thể chế, chính sách. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, thúc đẩy tiến độ xây dựng luật, pháp lệnh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết; nâng cao chất lượng công tác thẩm tra các đề án, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật; hạn chế tối đa tình trạng chậm, nợ đọng văn bản pháp luật.

Phân tích một số trường hợp cụ thể mà hiệu ứng tốt do việc ban hành kịp thời văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện mang lại, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Việc chậm ban hành một nghị định, một quy định nào đó sẽ khiến hoạt động xã hội bị nghẽn, bị chậm lại. Vì vậy, năm 2014 này, không để chậm, để nợ các văn bản pháp luật. Các vụ chuyên ngành phải bám sát các Bộ, ngành, thúc đẩy và thực hiện nghiêm túc công tác này, bởi đây là nhiệm vụ chính trị, là trách nhiệm đối với xã hội, trách nhiệm với đất nước, với nhân dân”.

Thủ tướng yêu cầu cần đặc biệt quan tâm đến chất lượng công tác xây dựng thể chế, đảm bảo tính minh bạch, phù hợp với thực tiễn, với quy luật phát triển và phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Ba là, trong công tác tham mưu tổng hợp, phải tập trung nghiên cứu, đề xuất, trình lãnh đạo Chính phủ những phản ánh, kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhân dân, kể cả những thông tin được nêu lên qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Trên cơ sở phân tích, chủ động lấy ý kiến các cơ quan chức năng về các kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương,... phải đề xuất đúng, trúng vấn đề, trình nhanh, trình sớm lên Phó Thủ tướng, Thủ tướng kịp thời xem xét, xử lý; sau đó ra thông báo, theo dõi, giám sát việc triển khai, thực thi các kiến nghị, đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương khi đã được lãnh đạo Chính phủ xử lý, giải quyết.

Bốn là, Thủ tướng đặc biệt lưu ý VPCP tiếp tục chủ động hơn nữa cung cấp thông tin cho báo chí, người dân, cho toàn xã hội về hoạt động của Chính phủ - Cơ quan Hành chính cao nhất, trong quá trình tổ chức, triển khai các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội thông qua việc ban hành cơ chế, chính sách và chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực kinh tế, xã hội của đất nước.
Bình luận
Video đang xem nhiều