“MobiFone tăng trưởng không đáng kể trong năm 2013”

Dân trí Trong năm 2013, tổng doanh thu của tập đoàn VNPT đạt 119.000 tỷ đồng, tăng 0,47% so với năm 2012, tuy nhiên, theo số liệu của VNPT, trong năm qua, chỉ VinaPhone làm ăn có lãi với tăng trưởng 8%, trong khi đó, MobiFone tăng trưởng không đáng kể.

Tại Tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014, ông Trần Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã báo cáo hoạt động kinh doanh trong năm qua. Ông Hùng cho biết, năm 2013, nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh gay gắt nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn vẫn đạt tốc độ tăng trưởng đáng khích lệ.

Theo đó, tổng doanh thu VNPT ước đạt 119.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, bằng 102,53% so với năm 2012. Tập đoàn này nộp ngân sách nhà nước phấn đấu đạt 7.894 tỷ đồng, đạt 107,89% kế hoạch, bằng 100,47% so với năm 2012. Tổng lợi nhuận toàn Tập đoàn ước đạt 9.265 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, bằng 179,09% so với năm 2012. Tức lợi nhuận của VNPT tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với năm 2012, trong đó các dịch vụ di động đóng góp 1.500 tỷ đồng.
Ông Trần Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).
Ông Trần Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Ông Hùng cho biết, trong năm qua, VinaPhone đạt mức tăng trưởng tốt với 8%, trong khi đó, MobiFone tăng trưởng không đáng kể. Tuy nhiên, số liệu chính xác doanh thu của 2 nhà mạng anh em thuộc VNPT không được công bố.

Tổng thuê bao điện thoại thực tăng (phát triển mới - cắt giảm) của VNPT trong năm 2013 là 11,3 triệu thuê bao, trong đó thuê bao cố định (vô tuyến + hữu tuyến) giảm 500 ngàn thuê bao; thuê bao di động giảm 10,8 triệu thuê bao. Tổng số thuê bao điện thoại (phát sinh cước) trên mạng đến cuối năm 2013 đạt 40,4 triệu thuê bao, bằng 78% so với cuối năm 2012. Tổng số thuê bao băng rộng (ADSL+FTTx) thực tăng đạt 291 ngàn thuê bao, đạt 97,22% kế hoạch, bằng 108,92% so với năm 2012. Tổng số thuê bao băng rộng trên mạng dự kiến đến cuối năm 2013 đạt 2,7 triệu thuê bao, bằng 112% so với cuối năm 2012.

Ông Hùng cho biết trong năm 2014 VNPT sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan các cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng và thuyết minh đề án Tái cơ cấu; đồng thời tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại một số Ban chức năng thuộc cơ quan Tập đoàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh.

Trong khi đó, trong năm 2013, nhà mạng Viettel tiếp tục vượt VNPT về doanh thu. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Viettel, doanh thu ước đạt 162.886 tỷ đồng, tăng 15,2% so với năm 2012. Có thể thấy, doanh thu của Viettel vượt VNPT hơn 43.886 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của Viettel ước đạt 35.086 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch, tăng 27,5%. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 26.413 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch năm 2013, tăng 25,2%. Nộp ngân sách Nhà nước ước thực hiện 17.586 tỷ đồng, tăng 60% so với 2012.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Viettel.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Viettel.

Ông Mạnh Hùng cho biết tổng số thuê bao điện thoại của Viettel đạt 54,25 triệu thuê bao. Tổng thuê bao tăng thêm trong năm 2013 là 1,61 triệu thuê bao, trong đó: thuê bao di động tăng 1,81 triệu thuê bao; thuê bao cố định (vô tuyến + hữu tuyến): giảm 273,3 nghìn thuê bao; thuê bao 3G tăng gần 2,15 triệu thuê bao.

Viettel đầu tư ra nước ngoài 2013 đạt doanh thu 1 tỷ USD, tăng trưởng 30% so với 2012 và lợi nhuận đạt 150 triệu USD. Nhà mạng quân đội đặt mục tiêu đến năm 2020 doanh thu nước ngoài sẽ lớn hơn trong nước. Nhà mạng này không dấu tham vọng đến khoảng thời gian trên sẽ trở thành 1 trong số 10 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất thế giới đầu tư ra nước ngoài và là 1 trong 20 viễn thông lớn nhất thế giới.
Khôi Linh