Ngày làm việc thứ 25, kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII
Tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ
Thứ tư, 20/11/2013 - 09:11 PM (GMT+7)
[+] Cỡ chữ: Mặc định
Đại biểu QH tỉnh Thừa Thiên - Huế đặt câu hỏi chất vấn tại Hội trường.
Đại biểu QH tỉnh Thừa Thiên - Huế đặt câu hỏi chất vấn tại Hội trường.

Ngày 20-11, Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội (QH) khóa XIII vào ngày làm việc thứ 25. Các đại biểu QH tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ, nghe các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông trả lời chất vấn của các đại biểu QH.
 

Ngân hàng đã có nhiều cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình tham gia giải trình thêm một số nội dung ngành ngân hàng đã triển khai để hỗ trợ ngành nông nghiệp. Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết, trong thời gian qua, tín dụng và hệ thống ngân hàng phục vụ cho phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn tăng trưởng rất nhanh. Trong vòng 5 năm, dư nợ tín dụng cho lĩnh vực này tăng gấp 2,2 lần và đã chiếm tới 22% trong tổng số dư nợ của nền kinh tế. Điều đó cũng tương xứng với tỷ trọng đóng góp của ngành nông nghiệp vào GDP của đất nước. Đồng thời, bằng nhiều chính sách khác nhau, hệ thống ngân hàng đã khuyến khích các ngân hàng thương mại tập trung vốn để đầu tư cho phát triển nông nghiệp và nông thôn, thể hiện hướng đi đúng đắn trong hoạt động tín dụng ngân hàng phục vụ cho phát triển nông nghiệp và nông thôn.

Tuy nhiên, hiện nay hoạt động sản xuất nông nghiệp và nông thôn đang có phần chững lại và có phần giảm sút ở một số lĩnh vực. Vì vậy, cần có các cơ chế, chính sách mới để giúp ngành nông nghiệp phát triển ở một trình độ cao. Hệ thống ngân hàng đang tập trung sửa đổi các cơ chế, chính sách trong hoạt động tín dụng để phục vụ tốt hơn trong hoạt động nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Trả lời chất vấn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về vấn đề tạm trữ lúa gạo, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã cung cấp đầy đủ, kịp thời vốn cho công tác này. Các lĩnh vực khác, ngành cũng cung cấp một lượng vốn rất lớn cho sản xuất các sản phẩm chủ lực như cá tra, cá basa... Đến nay, tổng dư nợ trong lĩnh vực này là khoảng 25 nghìn tỷ đồng. Trong lĩnh vực cây cà-phê, hệ thống ngân hàng cũng đáp ứng đầy đủ nguồn vốn.

Tại phiên chất vấn, Thống đốc Nguyễn Văn Bình báo cáo thêm về hoạt động cho vay đối với người nghèo. Đến nay, tổng dư nợ cho vay người nghèo đã lên tới 118 nghìn tỷ đồng, trung bình mỗi năm tăng trưởng tín dụng dành cho người nghèo tăng đều đặn từ 7 đến 10%. Trong khi đó dư nợ xấu hay nợ quá hạn của người nghèo tại các ngân hàng này rất thấp, chưa đến 1% là bảo đảm nguồn vốn quay vòng phục vụ cho người nghèo trong thời gian vừa qua.

Kết luận phiên chất vấn Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, trong hai năm 2014, 2015 phải phục hồi lại đà tăng trưởng của GDP trong ngành nông nghiệp. Đồng thời, cần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp một cách toàn diện, cả ngành trồng trọt, nhất là cây lúa. Trong tái cơ cấu, cần chú ý việc tái cơ cấu từ sản xuất trên cánh đồng cho tới sản xuất chế biến, tới thị trường tiêu thụ để bảo đảm liên kết giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và trở thành một chuỗi liên kết, gắn kết với ngân hàng, đặt dưới sự quản lý chỉ đạo, quy hoạch, kế hoạch của Nhà nước. Bên cạnh đó, trong tái cơ cấu cần quan tâm đẩy mạnh việc xác định các sản phẩm quốc gia, các thương hiệu trong sản phẩm hàng hóa nông nghiệp để có thể phát triển ra thị trường quốc tế.

Chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là vấn đề cần giải quyết

Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình, các đại biểu đã tập trung chất vấn công tác tổ chức và biên chế bộ máy Nhà nước, đặc biệt là vấn đề chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Đại biểu Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng), Danh Út (Kiên Giang), Chu Sơn Hà (Hà Nội) bày tỏ lo ngại với con số 30% cán bộ, công chức không làm được việc. Đại biểu Huỳnh Nghĩa cho biết, theo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong việc tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho thấy, đến hết năm 2012 cả nước có khoảng 1,7 triệu viên chức và 525.481 cán bộ, công chức. Trong đó về trình độ chuyên môn có hơn 64.000 cán bộ, công chức chưa qua đào tạo.

Trả lời về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho rằng, con số 30% cán bộ, công chức không làm được việc là do dư luận, phản ánh của cử tri với mong muốn cần đổi mới, cải cách công vụ, công chức nhiều hơn. Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, trong đó có những nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức. Năm 2012, Thủ tướng ban hành Quyết định 1557 phê duyệt đề án về cải cách công vụ, công chức từ nay đến năm 2015. Phần đánh giá về cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian qua đã được phân cấp cho các bộ, ngành, các địa phương. Nhưng về quản lý nhà nước, ngành nội vụ cũng có trách nhiệm. Để nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cần hoàn thiện tổ chức tinh gọn bộ máy. Xác định vị trí việc làm trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị để trên cơ sở đó định ra số công chức làm việc trong các cơ quan hành chính, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, phải bổ sung, hoàn thiện chuyển ngạch đối với công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. Để bảo đảm các đánh giá chính xác, chúng ta phải hoàn thiện, bổ sung tiêu chí và phương pháp đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng năm.

Chất lượng cán bộ, công chức, viên chức chưa cao, nhưng theo đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng), việc thực hiện tinh giản đội ngũ cán bộ, công chức trong thời gian vừa qua không đạt được kết quả như mong muốn. Tình trạng số lượng cán bộ, công chức, viên chức không những không giảm, thậm chí tăng hơn 20% sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 132 về tinh giản biên chế. Trả lời về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho biết, số lượng cán bộ, công chức, viên chức tăng chủ yếu cho các đơn vị mới được thành lập, các đơn vị cũ nhưng được bổ sung về chức năng, nhiệm vụ hoặc đơn vị chưa đủ lực lượng bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao. Một số lĩnh vực tăng, là: môi trường, đất đai, biển và hải đảo, quản lý thị trường, thanh tra giao thông, thanh tra xây dựng, thanh tra lao động, thuế, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường, y tế dự phòng, quản lý khám chữa bệnh, quản lý dược, quản lý bảo hiểm y tế... và một số địa phương được chia tách.

Liên quan vấn đề cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu Chu Sơn Hà (Hà Nội) đặt câu hỏi, có hay không việc chạy chức, chạy quyền cũng như tình trạng tham nhũng trong đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ? Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho rằng, đây là lĩnh vực nhạy cảm, tế nhị. Trong phần đánh giá về hạn chế, khuyết điểm. Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng nêu rõ, cán bộ vẫn là khâu yếu, tình trạng chạy chức, chạy quyền chưa được khắc phục. Hiện nay, Bộ đang nghiên cứu để đề ra các giải pháp khắc phục.

Kết luận phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nội vụ, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều quyết sách quan trọng, như chương trình tổng thể cải cách hành chính, nâng cao chất lượng bộ máy nhằm phòng, chống tiêu cực. Bộ trưởng đã trả lời khá đầy đủ các câu hỏi đặt ra và dẫn ra nhiều văn bản của Đảng, Nhà nước và giải pháp cho thời gian tới.

Vấn đề an ninh mạng và quản lý báo chí

Trả lời câu hỏi về vấn đề an toàn, an ninh mạng, do đại biểu Ngô Đức Mạnh (Bình Thuận) đặt ra, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết, đây là thách thức lớn của Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới. Ở nước ta, các thiết bị thông tin đều phải nhập ngoại thì thách thức lại càng lớn hơn. Nguyên nhân là vì ở Việt Nam có số lượng máy tính khá nhiều, trong khi người sử dụng trình độ còn hạn chế, dẫn đến dễ bị nhiễm mã độc. Về giải pháp, Bộ trưởng cho biết, đã thành lập tổ chức ứng cứu khẩn cấp, đã có khoa đào tạo về an toàn thông tin thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh mạng. Đồng thời đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho người sử dụng máy tính.

Chung quanh câu hỏi về thực trạng và biện pháp, chế tài để quản lý các thông tin trên mạng, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết, vừa qua ngành đã triển khai Nghị định 72. Hiện nay có hàng triệu blog, trang thông tin cá nhân trên mạng in-tơ-nét. Có thể nói, thông tin mạng xã hội có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, qua đây người dân có điều kiện tiếp cận thông tin nhanh nhạy, đa dạng, đa chiều những sự kiện diễn ra ở nhiều vùng miền trong và ngoài nước. Tuy nhiên, thông tin mạng xã hội có những mặt hạn chế, đó là thông tin chưa kiểm định, đưa nhiều thông tin gây bức xúc. Thậm chí, có nơi kẻ xấu lợi dụng danh tính trục lợi, đưa thông tin sai lệch, loan truyền những hình ảnh không phù hợp thuần phong mỹ tục. Trên thực tế, có những thông tin lệch lạc gây chia rẽ nội bộ, nói xấu Đảng, lãnh tụ, chế độ, kích động dư luận xã hội... Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông cho biết, để quản lý tốt các trang mạng xã hội, trong Nghị định 72, ngành đã tham mưu sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định chế tài về cung cấp và sử dụng dịch vụ, về nội dung số, tin nhắn, chơi game trực tuyến, quy định cụ thể về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Qua đó, từng bước nâng cao trách nhiệm tổ chức, cá nhân tuân thủ theo Luật Báo chí hiện hành. Bên cạnh đó, công tác cấp phép sẽ được thực hiện một cách chặt chẽ hơn. Đối với loại hình báo điện tử đang phát triển mạnh trong thời gian qua, Bộ trưởng cho rằng đây là loại hình mới, sắp tới sẽ xem xét bổ sung các chế tài trong quá trình sửa đổi Luật Báo chí.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã trả lời một số nội dung chất vấn của các đại biểu: Nguyễn Thanh Hải (Hòa Bình); Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình); Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh) và các đại biểu về việc điều chỉnh tăng giá cước 3G thời gian vừa qua, cũng như những băn khoăn, lo lắng của cử tri về chất lượng một số công trình hạ tầng viễn thông. Theo đó, việc điều chỉnh cước viễn thông 3G vừa qua là chủ trương chung của Nhà nước, phù hợp các quy định hiện hành và các cam kết quốc tế. Hiện nay, giá dịch vụ viễn thông của Việt Nam vẫn thấp hơn các nước trong khối ASEAN và thế giới. Việc triển khai điều chỉnh giá cước một phần thúc đẩy thị trường viễn thông cạnh tranh lành mạnh, tăng nguồn lực đầu tư xã hội, và tăng nguồn lực đầu tư hạ tầng công nghệ tiên tiến. Về thực trạng chất lượng dịch vụ viễn thông chưa đáp ứng yêu cầu, Bộ trưởng cho rằng, vừa qua, do chưa đủ nguồn lực đầu tư và do số lượng người sử dụng tăng lên đã ảnh hưởng chất lượng truyền dẫn. Thời gian tới, trong quá trình quy hoạch ngành viễn thông sẽ từng bước khắc phục hạn chế, chất lượng sẽ được cải thiện hơn.

Đại biểu Đoàn Nguyễn Thùy Trang (TP Hồ Chí Minh) và một số đại biểu quan ngại thực tế có nhiều báo vi phạm trong việc thông tin với những tin tức "lá cải", trái với thuần phong mỹ tục, mô tả các vụ án với chi tiết, hình ảnh rùng rợn... Vấn đề quy hoạch mạng lưới báo chí đặt ra nhiệm kỳ trước, có đề cập tình trạng trùng lặp thông tin và lãng phí nguồn lực, bộ có giải pháp gì? Bộ trưởng cho biết: Các cơ quan báo chí trong cả nước, với lực lượng những người làm báo hùng hậu thời gian qua có nhiều đóng góp to lớn, quan trọng trong tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Báo chí đã có nhiều thành tựu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quá trình phát triển và hội nhập. Bên cạnh đó, báo chí có những hạn chế yếu kém, một số cơ quan, tờ báo chưa thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, chỉ tập trung đưa tin mặt trái, đưa tin sai trái gây bức xúc, hoang mang trong xã hội... Vì thế, báo chí cần hướng đến và thực hiện trọng trách xây dựng lòng tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đóng góp tích cực trong thời kỳ phát triển đất nước, hội nhập quốc tế. Công tác quản lý báo chí sẽ được quan tâm theo hướng tốt hơn, nâng cao hiệu quả, chất lượng đội ngũ làm báo thông qua đào tạo, bồi dưỡng; trong đó sửa đổi Luật Báo chí phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi phát triển.


Tuyển dụng người tài, người có năng lực vào tổ chức

Sau khi, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình trả lời chất vấn của đại biểu QH xoay quanh chất lượng đội ngũ công chức và tuyển chọn công chức ở các cơ quan nhà nước, phóng viên Báo Nhân Dân đã trao đổi ý kiến với đại biểu QH Phùng Khắc Đăng (Sơn La) về vấn đề này.

- Phóng viên (PV): Đồng chí có nhận xét gì về công tác tuyển dụng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nhà nước thời gian qua?

- Đại biểu Phùng Khắc Đăng: Chúng ta cứ "hô hào" giảm biên chế, nhưng một số cơ quan, tổ chức biên chế cứ phình ra. Bài toán tham mưu cho Đảng, Nhà nước về giảm biên chế, tổ chức, con người những năm vừa qua chưa hiệu quả, còn hữu khuynh và thậm chí có tiêu cực. Tuyển dụng nguồn cán bộ mới, cán bộ trẻ được đào tạo bài bản giúp tổ chức có thêm sinh lực mới. Nhưng thời gian qua, công tác này tuy nói là công khai, nhưng chưa thật sự công khai. Hơn nữa, Đảng, Nhà nước ta đã có chế độ tuyển chọn người tài, nhưng chính sách đi theo chưa thu hút kịp, cho nên có những người được tuyển chọn vào nhưng lại bỏ ra ngoài làm việc.

PV: Để làm tốt công tác tuyển dụng công chức, viên chức trong thời kỳ mới, cần quan tâm vấn đề gì?

- Đại biểu Phùng Khắc Đăng: Các đơn vị cần công khai về biên chế, công tác tuyển dụng để mọi người biết. Vừa qua, công tác này không công khai, hoặc nếu công khai thì mọi việc đã sắp xếp xong rồi. Do vậy, cần phải công khai; cần có chế độ đãi ngộ thỏa đáng người được tuyển dụng, nhất là những người tài, người có đóng góp trí tuệ hữu ích cho xã hội để họ yên tâm phục vụ đất nước. Các tổ chức trong hệ thống chính trị - xã hội cũng phải tự chịu trách nhiệm, nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng.

TRẨN KIÊN (Thực hiện)

PV
FacebookChia sẻ qua google plusChia sẻ qua TwitterlinkedInDiggemailprint

Đọc nhiều nhất
Đọc nhiều nhất
|
Phản hồi nhiều nhất
Phản hồi nhiều nhất

border=