Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 03/07/2020

Văn bản QPPL : 51/2002/NÐ-CP

Số hiệu 51/2002/NÐ-CP
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí
Ngày ban hành 26/04/2002
Ngày có hiệu lực 11/05/2002
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Phan Văn Khải - Thủ tướng
Văn bản liên quan
Download

51-2002-NÐ-CP.doc

51-2002-NÐ-CP.odt

51-2002-NÐ-CP.pdf

51-2002-NÐ-CP.zip

Chi tiết văn bản