Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 08/12/2021

Văn bản QPPL : 105/2006/NÐ-CP

Số hiệu 105/2006/NÐ-CP
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
Ngày ban hành 22/09/2006
Ngày có hiệu lực 21/10/2006
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan
Download

105-2006-NÐ-CP.doc

105-2006-NÐ-CP.odt

105-2006-NÐ-CP.pdf

105-2006-NÐ-CP.zip

Chi tiết văn bản