Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 23/02/2024

Văn bản CĐĐH: 47/QĐ-VP

Số hiệu 47/QĐ-VP
Trích yếu nội dung Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đại diện VP Bộ tại TP Đà Nẵng
Ngày ban hành 03/04/2023
Ngày có hiệu lực 03/04/2023
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Phó Chánh Văn phòng Bộ Hoàng Thị Phương Lựu
Văn bản liên quan
Download

47-QD-VP.PDF

Chi tiết văn bản