Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 25/09/2022

Văn bản CĐĐH: 1149/QĐ-BTTTT

Số hiệu 1149/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Sửa đổi Quyết định số 1288/QĐ-BTTTT ngày 04/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí
Ngày ban hành 03/08/2021
Ngày có hiệu lực 03/08/2021
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền, Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

1149QD.PDF

Chi tiết văn bản