Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 23/02/2024

Văn bản QPPL : 27/2018/NĐ-CP

Số hiệu 27/2018/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
Ngày ban hành 01/03/2018
Ngày có hiệu lực 15/04/2018
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc- Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan 72/2013/NĐ-CP
Download

27.signed.pdf

Chi tiết văn bản