Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 05/12/2021

Văn bản CĐĐH: 1919/QĐ-BTTTT

Số hiệu 1919/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ
Ngày ban hành 06/11/2017
Ngày có hiệu lực 06/11/2017
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Ghi chú 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. 2. Bãi bỏ Quyết định số 1765/2014/QĐ-BTTTT ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan 1765/QĐ-BTTTT
Download

QĐ1919.signed.pdf

Chi tiết văn bản