Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 23/02/2024

Văn bản CĐĐH: 689/QĐ-BTTTT

Số hiệu 689/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin cơ sở
Ngày ban hành 10/05/2017
Ngày có hiệu lực 10/05/2017
Ngày hết hiệu lực (Văn bản hết hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan 17/2017/NĐ-CP
123/2016/NĐ-CP
Download

2017-05-10-7957.PDF

Chi tiết văn bản