Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 23/02/2024

Văn bản QPPL : 49/2017/NĐ-CP

Số hiệu 49/2017/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
Ngày ban hành 24/04/2017
Ngày có hiệu lực 24/04/2017
Ngày hết hiệu lực (Văn bản hết hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan 25/2011/NĐ-CP
174/2013/NĐ-CP
Download

49.signed.pdf

Chi tiết văn bản