Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 25/10/2021

Văn bản QPPL : 09/2017/NĐ-CP

Số hiệu 09/2017/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
Ngày ban hành 09/02/2017
Ngày có hiệu lực 30/03/2017
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc- Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan 103/2016/QH13
Download

NĐ092017.signed.pdf

Chi tiết văn bản