Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 23/02/2024

Văn bản QPPL : 40/2016/TT-BTTTT

Số hiệu 40/2016/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải
Ngày ban hành 26/12/2016
Ngày có hiệu lực 14/02/2017
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Ghi chú 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2017 và thay thế Quyết định số 12/2008/QĐ-BTTTT ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế đào tạo và cấp Giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hàng hải. 2. Các giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hàng hải được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực tiếp tục có giá trị sử dụng theo thời hạn được ghi trên giấy chứng nhận. Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tần số vô tuyến điện) thực hiện việc gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hàng hải thành chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải theo quy định tại Thông tư này.
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan 12/2008/QÐ-BTTTT
Download

TT402016.docx

Chi tiết văn bản