Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/12/2023

Văn bản CĐĐH: 936/QĐ-BTTTT

Số hiệu 936/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2016 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia
Ngày ban hành 02/06/2016
Ngày có hiệu lực 02/06/2016
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ TT&TT
Văn bản liên quan 03/2008/CT-BTTTT
541/QĐ-BTTTT
Download

936-QĐ-BTTTT.pdf

Chi tiết văn bản