Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/12/2023

Văn bản QPPL : 24/2015/TT-BTTTT

Số hiệu 24/2015/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
Ngày ban hành 18/08/2015
Ngày có hiệu lực 10/10/2015
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Ghi chú 1. Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực: - khoản 15,16,17,18 Điều 2; - Điều 5,6; - khoản 2 Điều 8; - khoản 3,6,7, Điều 10; - Điều 11,12; - khoản 1 Điêu 13; - Điều 14,16; - khoản 1 Điều 15; - khoản 1 Điều 20; - Điều 22, 23; - khoản 3 Điều 24; - khoản 1 Điều 25; - Điều 26; - khoản 4,6 Điều 28; - khoản 5 Điều 29 - Phụ lục 03, 10, 11 2. Lý do hết hiệu lực: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ bởi: Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT ngày 08/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng
Văn bản liên quan
Download

TT 242015.signed.pdf

TT242015.doc

Chi tiết văn bản