Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông không?

Kết quả ( 10 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 6 lượt bình chọn )
60 %
Hài lòng ( 1 lượt bình chọn )
10 %
Bình thường ( 2 lượt bình chọn )
20 %
Chưa hài lòng ( 1 lượt bình chọn )
10 %